123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Lekcje w trzyosobowych grupach

Lekcje on-line, to zajęcia na których uczeń w mniejszym gronie ma możliwość poszerzania swojej wiedzy. Kameralny charakter spotkań pozwala na dokładniejsze zrozumienie danego zagadnienia i utrwalenie przyswojonych informacji. Wzajemna interakcja pomiędzy uczniami rozwija ich komunikatywność, a także motywuje do dalszej pracy i zdobywania wiedzy. Dodatkowo użycie języka w praktyce znacznie poprawia umiejętności językowe oraz wzbogaca słownictwo.