123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Opłata za naukę na okres jednego roku szkolnego wynosi: 839 USD

Specjalna cena z okazji zakończenia zapisów: 559 USD!

Dla rodzeństw dodatkowa zniżka - zarejestruj się i sprawdź!
Gwarancja satysfkacji W każdym momencie możesz zrezygnować. Jeśli Polonijka nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci koszty za niezrealizowane miesiące nauki. Liczy się Twoje zadowolenie i uśmiech na twarzy dziecka.

Zapisując się do Polonijki, otrzymasz dostęp do:

 nowoczesnej Internetowej Platformy Edukacyjnej z mnóstwem multimedialnych elementów,

  materiałów z zakresu pełnej polskiej podstawy programowej, co z pewnością ułatwi Twojemu dziecku odnalezienie się w szkole w przypadku powrotu do Polski,

 Webinariów, czyli lekcji on-line z polskimi nauczycielami, przeniesionych ze szkolnej ławki do Internetu, przeprowadzanych w przyjaznej, bezstresowej atmosferze,

Odznaki i nagrody - Platforma edukacyjna Polonijka

 regularnych spotkań w kameralnych 2-3 osobowych grupach, na których Twoja pociecha będzie mogła rozwijać znajomość języka polskiego oraz będzie mieć szansę nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami z różnych zakątków świata,

  specjalnego systemu motywującego do nauki – ucząc się z naszą platformą, Twoje dziecko zdobywa gwiazdki, medale i diamenty, które może wymieniać na wirtualne nagrody,

 projektu „Kolega z ławki”, dzięki któremu obok siebie w wirtualnej ławce siadają dzieci z dwóch różnych miejsc na świecie i razem poznają świat w języku polskim,

 narzędzi umożliwiających monitorowanie postępów Twojego dziecka, które ułatwią systematyczną naukę,

Platforma

 egzaminu on-line, który pozwoli Twojemu dziecku sprawdzić swoje umiejętności oraz otrzymać świadectwo Polonijki poświadczające zdobytą wiedzę,

 kontaktu z polskimi nauczycielami – na Internetowej Platformie Edukacyjnej możesz zgłosić prośbę o kontakt z nauczycielem, który skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania,

 internetowego forum dla Rodziców, wyjątkowego miejsca tworzonego przez Rodziców, gdzie będziesz mieć szansę wymienić się doświadczeniami z Rodzicami, którzy tak jak Ty, mieszkając w różnych zakątkach świata, postanowili zadbać o kontakt swoich dzieci z polskim językiem i kulturą.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.