polskie nauczanie poza granicami

Pogłębiamy wiedzę dziecka o kraju ojczystym

Znajomość polskiej historii, obyczajów, kultury, tradycji i świąt ułatwia utrzymywanie kontaktu z polską rodziną, zacieśnia więzy oraz buduje most między pokoleniami. Dzięki nauce z Polonijką, dzieci wychowują się ze świadomością swoich korzeni oraz bogatego dziedzictwa kulturalno-intelektualnego. Regularny kontakt z językiem oraz przekazywane wartości pomagają kształtować tożsamość młodych ludzi. W trakcie roku szkolnego w naszej szkole dzieci przyswajają wiedzę z zakresu historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie państwa polskiego. Uczą się m.in o porządku administracyjnym w państwie polskim, ważnych miastach i miejscach, dorobku artystycznym i kulturalnym, zasobach naturalnych, istotnych wydarzeniach oraz ikonach polskiej sztuki, nauki, historii czy kultury. Filmiki i multimedialne prezentacje dostępne na platformie edukacyjnej w ciekawy sposób opowiadają o polskich tradycjach i zwyczajach, a gry i zabawy dobrze obrazują polski folklor. Testy on-line oraz zadania przekazywane przez nauczycieli pozwalają sprawdzić wiedzę i postępy dziecka. Dodatkowo, co jakiś czas organizowane są także konkursy wiedzy o Polsce z nagrodami, co stanowi dla dzieci dodatkową motywację do pilnej nauki.
Formularz zapisu

Wypełnij formularz, aby otrzymać szczegółowe informacje

polonijka pixel
+XX
*obowiązkowe
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zarejestruj się, aby otrzymać ofertę dostępu do pełnej wersji platformy