123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Pogłębiamy wiedzę dziecka o kraju ojczystym
Pogłębiamy wiedzę dziecka o kraju ojczystym

Znajomość polskiej historii, obyczajów, kultury, tradycji i świąt ułatwia utrzymywanie kontaktu z polską rodziną, zacieśnia więzy oraz buduje most między pokoleniami. Dzięki nauce z Polonijką, dzieci wychowują się ze świadomością swoich korzeni oraz bogatego dziedzictwa kulturalno-intelektualnego. Regularny kontakt z językiem oraz przekazywane wartości pomagają kształtować tożsamość młodych ludzi.

W trakcie roku szkolnego w naszej szkole dzieci przyswajają wiedzę z zakresu historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie państwa polskiego. Uczą się m.in o porządku administracyjnym w państwie polskim, ważnych miastach i miejscach, dorobku artystycznym i kulturalnym, zasobach naturalnych, istotnych wydarzeniach oraz ikonach polskiej sztuki, nauki, historii czy kultury.

Filmiki i multimedialne prezentacje dostępne na platformie edukacyjnej w ciekawy sposób opowiadają o polskich tradycjach i zwyczajach, a gry i zabawy dobrze obrazują polski folklor. Testy on-line oraz zadania przekazywane przez nauczycieli pozwalają sprawdzić wiedzę i postępy dziecka. Dodatkowo, co jakiś czas organizowane są także konkursy wiedzy o Polsce z nagrodami, co stanowi dla dzieci dodatkową motywację do pilnej nauki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.