• Polonijka w Halo Polonia!

    06 września
    Polonijka w Halo Polonia!

    Wywoływanie do odpowiedzi i sprawdzenie wiedzy to domena nauczycieli. Jednak tym razem  to nasi belfrzy znaleźli się w krzyżowym ogniu pytań prowadzącej program Halo Polonia!

    W wywiadzie udzielonym dla TVP 6 września, nauczyciele Polonijki odpowiadali między innymi na pytania, jak wygląda nauka w naszej szkole i ilu uczniów skorzystało już z Internetowej Platformy Edukacyjnej. Sprawdźcie i oceńcie, jak nasi pedagodzy poradzili sobie ze sprawdzianem wiedzy na temat Polonijki ☺

    Całe nagranie zobaczysz tutaj: http://halopolonia.tvp.pl/38841721/04092018-polska-szkola-internetowa