• Recenzja scenariuszy z edukacji wczesnoszkolnej

  30 kwietnia
  Recenzja scenariuszy z edukacji wczesnoszkolnej

  Zależy nam na tym, żeby lekcje na naszej platformie były jak najlepsze. Uważamy, że ciągle warto się doskonalić, a dążenie do rozwoju wymaga wiele zaangażowania. Z tego powodu poprosiliśmy o ocenę scenariuszy lekcyjnych z edukacji wczesnoszkolnej. Otrzymaliśmy recenzję od eksperta – dr Magdaleny Christ z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Ekspert uważa, że “przygotowane propozycje stwarzają możliwości realizacji polskiej podstawy programowej, która jest sformułowana na dużym poziomie ogólności, a dzięki temu pozwala na swobodny wybór metod i form realizacji procesu kształcenia.”

  Dużą zaletą szkoły internetowej jest jej dostępność – nauka jest możliwa w dowolnie wybranym czasie i miejscu. Pozwala to na elastyczne podejście do nauczania dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci uczą się też w swoich lokalnych szkołach. Można samodzielnie wybierać lekcje, które są najbardziej istotne w polskiej edukacji.

  Ekspert wskazała na największe zalety materiałów:

  • spis treści na początku każdego tygodnia –> usprawnia naukę i nadaje strukturę;
  • materiały interaktywne, zdjęcia, piosenki –> nauczanie jest bardziej atrakcyjne;
  • karty pracy do drukowania –> ich wykonywanie prowadzi do “doskonalenia sprawności grafomotorycznej”;
  • materiały dodatkowe (ciekawostki związane z edukacją zdrowotną, społeczno-przyrodniczą czy patriotyczną) –> dzieci lepiej poznają Polskę;
  • testy sprawdzające po każdym tygodniu –> kontrolowanie postępów w nauce, testy “motywują do podsumowania i powtórki”.

  Rodzice często zadają nam pytanie, ile czasu należy poświęcić na pracę z dzieckiem. Ekspert twierdzi, że to: “zależy od jego indywidualnych możliwości i preferencji, a także od organizacji procesu kształcenia przez towarzysza/rodzica/nauczyciela, wspierającego dziecko na tej drodze.”. To pokazuje, jak wielką rolę pełni Rodzic w procesie nauczania swojego dziecka. Jest on niezastąpiony, pełni rolę opiekuna i wskazuje kolejne zadania do wykonania.