123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Services > Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Norwegii

Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Norwegii

Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Norwegii

Polonijna Szkoła Podstawowa Polonijka to oferta edukacyjna skierowana do dzieci Polonii w wieku od 5 do 15 lat.

Kształcenie w Polonijce to świetna okazja na zdobycie wiedzy o polskim kraju: jego historii, tradycjach, zwyczajach, a także geografii państwa. Uczniowie w internetowej szkole realizują dużą część programu z polskiej szkoły podstawowej, na którym zostały oparte lekcje w Polonijce. Dzieci podejmujące naukę w Polonijnej Szkole Podstawowej mają możliwość wyboru zajęć i dopasowania ich do swoich indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nauka jest o wiele bardziej przyjemna i efektywna.

Nauczanie w Polonijce wykorzystuje Internetową Platofmę Edukacyjną, działającą na licencji Polskich Szkół Internetowych Libratus. Wirtualna platforma umożliwia dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych, m.in.: scenariuszy lekcyjnych, testów online, multimedialnych prezentacji, interaktywnej tablicy, filmów edukacyjnych a także gier i zabaw, które są dobrym urozmaiceniem dla tradycyjnych metod nauczania.

 

Pod koniec każdego tygodnia uczniowie Polonijki mają możliwość uczestnictwa w konsultacjach z polskim nauczycielem oraz programie “Kolega z ławki”, który umożliwia kontakt z dziećmi z całego świata. Nie tylko urozmaica to proces nauczania, ale także daje szansę poznania obcych kultur, obyczajów, jak i również nawiązanie wartościowych znajomości.

 

Oferta edukacyjna dla polskich dzieci w Norwegii

Program edukacyjny Polonijki został opracowany w oparciu o podstawę programową polskiej szkoły podstawowej.

Pierwszy etap nauczania to klasy 1-3 szkoły podstawowej. Na tym poziomie nie ma podziału na poszczególne przedmioty – dzieci uczęszczają na kształcenie zintegrowane łączące w sobie kilka dziedzin nauki. Zajęcia te pozwalają dziecku na opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu:

 • pisania
 • czytania
 • mowy
 • podstawowych działań matematycznych

 

Kolejny poziom to klasy 4-7, w których obowiązuje podział na konkretne przedmioty. W trakcie roku szkolnego dzieci uczą się:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • przyrody
 • historii i społeczeństwa
 • informatyki
 • języka angielskiego

 

Następne dwie klasy kontynuują dotychczasowy program, rozdzielając przyrodę na poszczególne dziedziny. Poza językiem polskim, matematyką i historią, podopieczni Polonijnej Szkoły Podstawowej zgłębiają wiedzę z zakresu:

 • biologii
 • fizyki
 • chemii
 • geografii
 • wiedzy o społeczeństwie

 

Opis Norwegii

Norwegia to państwo będące monarchią konstytucyjną położone w Europie Północnej. Obejmuje północną i zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego, graniczy głównie ze Szwecją, a także z Finlandią oraz Rosją. Stolicją kraju jest Oslo.

Norwegia jest zaraz po Islandii najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 14,7 mieszkańca na 1 km². Norwegia jest wysoko rozwiniętym krajem. Wskutek odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Północnego w latach 60. i 70. XX wieku, Norwegia jest obecnie jednym z najbogatszych krajów świata.

Norwegia ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł energetyczny. Prawie 99% wytwarzanej w Norwegii energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne).

Odwiedzając Norwegię warto zobaczyć:

 

 • Lofoty
 • Preikestolen
 • Geirangerfjorden
 • Park Vigelanda
 • Bryggen
 • Droga Trolli
 • Atlantic Ocean Road
 • Twierdza Akershus
 • Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo
 • Flamsbana

 

Polonia w Norwegii

Jak pokazują dane, w Norwegii mieszka obecnie ok. 97 tysięcy Polaków, co stanowi 1,83% całego społeczeństwa (Polacy są największą mniejszością).

Oprócz polskiej ambasady w Oslo, na terenie kraju istnieją parafie oraz szkoły prowadzące msze i zajęcia w języka polskim, istnieją również polskie szkoły (w Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger).

 

Miasta w Norwegii, w których mieszkają Polacy

 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger

 

Szukasz polskiej szkoły w Norwegiii?

DOŁĄCZ DO NAS!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.