123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Services > Szkoła sobotnia w Twoim domu

Szkoła sobotnia w Twoim domu

Szkoła sobotnia w Twoim domu

Polinijka to polonijna szkoła on-line, przeznaczona dla dzieci Polaków mieszkających poza granicami kraju. Edukacja w Polonijnej Szkole Podstawowej to bardzo wygodny i przyjemny sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy, która pomoże twojemu dziecku poznać zwyczaje, historię i tradycję kraju. Uczniowie Polonijki mają możliwość nauki zgodnie z polską podstawą programową.

Internetowa Platforma Edukacyjna, która działa na licencji Polskich Szkół Internetowych Libratus, zawiera materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć, zamieszczane na bieżąco przez nauczycieli. Są one dostępne przez cały rok nauki, dlatego uczeń może wrócić do danej lekcji w każdym momencie. Podopieczni Polonijki mają również dostęp do szerokiej gamy multimedialnych materiałów edukacyjnych, w tym: prezentacji, filmów edukacyjnych, testów sprawdzających wiedzę, interaktywnej tablicy, a także wielu gier i zabaw, które urozmaicają i wzbogacają tradycyjne metody nauczania.
Edukacja z Polonijką to wygodny sposób przyswajania wiedzy w dowolnym czasie i wybranym miejscu; bez konieczności wychodzenia z domu czy dojazdu do szkoły sobotniej.

Szkoła domowa, nie tylko sobotnia

Interaktywna platforma, z której korzystają uczniowie Polonijki, zawiera scenariusze lekcyjne, dzięki którym codzienna nauka jest prosta i przyjemna – zarówno dla dziecka, jak i rodzica, który pomaga mu w nauce. Opracowane przez polskich pedagogów materiały pozwalają na swobodne przyswajanie niezbędnych pojęć i zagadnień. Tygodniowy cykl nauki świetnie podsumowują Webinaria, czyli lekcje online z nauczycielem, będące urozmaiceniem formy kształcenia oraz doskonałą okazją do utrwalenia wiedzy i znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania.

Międzynarodowa szkoła

Internetowa forma zajęć to nie tylko nieograniczony dostęp do materiałów, ćwiczeń i wykładów. To także możliwość do poznania rówieśników z każdego zakątka świata. Dzięki programowi “Kolega z ławki” uczniowie polonijnej szkoły mają okazję do wspólnej nauki i wymiany doświadczeń z rówieśnikami z całego świata. Podczas wspólnego rozwiązywania zadań i rozmów w ojczystym języku, podopieczni Polonijki mogą poznawać obce kultury i obyczaje.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.