• Śmigus-dyngus

  19 kwietnia
  Śmigus-dyngus

  Jest to nazwa zwyczaju ludowego, polegającego na wzajemnym oblewaniu się wodą ze znajomymi i rodziną w poniedziałek wielkanocny. Poprawny zapis, a nawet wymowa tej nazwy często przysparza nam wiele trudności. Jeśli chcemy uniknąć problemów, to możemy zamiennie stosować nazwę “lany poniedziałek”.

   

  Śmigusem-dyngusem nazywamy również sam ten dzień, który ma miejsce w poniedziałek po Wielkanocy.

   

  Współcześnie występują różne odmiany regionalne, na przykład w okolicach Częstochowy mówi się “śmingus-dyngus”, natomiast w polszczyźnie ogólnopolskiej nie uznaje się wymowy i zapisu z występującym “n”.

   

  Poprawne jest również mówienie “śmigus” lub “dyngus”. Na przykład:

  • “Jutro dyngus!”,
  • “Kogo masz zamiar oblać wodą w śmigusa?”

   

  Warto pamiętać, że śmigus-dyngus zawsze zapisujemy z łącznikiem. Kiedyś śmigus i dyngus były odrębnymi nazwami dwóch różnych zwyczajów, ale z biegiem lat nastąpiło połączenie tych dwóch tradycji.

   

  Jak odmienić “śmigus-dyngus” przez przypadki?

  PRZYPADEK LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
  MIANOWNIK śmigus-dyngus śmigusy-dyngusy
  DOPEŁNIACZ śmigusa-dyngusa śmigusów-dyngusów
  CELOWNIK śmigusowi-dyngusowi śmigusom-dyngusom
  BIERNIK śmigus-dyngus śmigusy-dyngusy
  NARZĘDNIK śmigusem-dyngusem śmigusami-dyngusami
  MIEJSCOWNIK śmigusie-dyngusie śmigusach-dyngusach
  WOŁACZ śmigusie-dyngusie śmigusy-dyngusy