FAQ

Polonijka to Polonijna Szkoła Podstawowa, prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. Prowadzimy polskie zajęcia internetowe dla dzieci mieszkających za granicą. To idealne rozwiązanie dla polskich rodzin mieszkających za granicą. Edukacja obejmuje dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Platforma to między innymi lekcje prowadzone przez polskich nauczycieli, treści przedstawiające dane zagadnienia, materiały audio, wideo i wiele więcej. Polonijka to Polonijna Szkoła Podstawowa, prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. Prowadzimy polskie zajęcia internetowe dla dzieci mieszkających za granicą. To idealne rozwiązanie dla polskich rodzin mieszkających za granicą. Edukacja obejmuje dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Platforma to między innymi lekcje prowadzone przez polskich nauczycieli, treści przedstawiające dane zagadnienia, materiały audio, wideo i wiele więcej.

Uczniowie korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie są udostępniane scenariusze lekcyjne. Program został przygotowany przez kadrę polskich nauczycieli. Wszystkie lekcje są zgodne z polską podstawą programową dla danej klasy. Materiały są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, co sprawia, że nauka staje się przyjemna. Uczniowie mogą także korzystać z zajęć on-line z polskimi nauczycielami, jak również brać udział w spotkaniach integracyjnych. Prowadzone są Webinaria przedmiotowe dla całych klas. Raz w miesiącu organizowane są także lekcje w grupach 3/5-osobowych – tzw. Wideospotkania. Przez cały rok szkolny nad nauką uczniów czuwa Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, która wspiera rodziców i dziecko w całym procesie nauczania.

Cena zależy od pakietu, który zostanie wybrany. Aktualne ceny pakietów znajdują się na stronie http://sklep.polonijka.edu.pl/pakiety
Pakiety różnią się ofertą usług edukacyjnych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich opisem oraz porównaniem na stronie https://sklep.polonijka.edu.pl/porownaj-pakiety

Dane rodzica wymagane przy rejestracji to imię, adres e-mail i numer telefonu, który pozwala na kontakt naszych pracowników i nauczycieli z rodzicem. Dane dziecka wymagane przy rejestracji to imię, nazwisko i rok urodzenia. Podanie wieku dziecka pozwala na przyporządkowanie ucznia do właściwej klasy.

W Polsce dziecko ma obowiązek uczęszczać do szkoły do 18. roku życia, więc musi być przyjęte do szkoły. Rodzic, który planuje zapisać dziecko do danej szkoły powinien skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu świadectwo z zagranicznej instytucji. Ten dokument informuje o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

W przypadku dzieci powracających z zagranicy, dyrektor wydaje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej placówki.

Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których zaliczają się m.in.:

  • niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii z poszczególnych przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);
  • nieznajomość polskich lektur;
  • trudności z kaligrafią;
  • wolniejsze tempo czytania w języku polskim;
  • problemy ze zrozumieniem treści zadań;
  • różnice programowe.

Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy. Materiały edukacyjne są oparte o polską podstawę programową, dlatego adaptacja w polskim systemie oświaty jest zdecydowanie łatwiejsza dla uczniów naszej szkoły.
Podczas rozwiązywania zadań z poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie codziennych rozmów z rodzicami.
Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisania rozwiązują problemy z kaligrafią.
Trzeba pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko do samej szkoły, ale i do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.