Dlaczego warto uczyć języka obcego?

Nauka języka obcego jest dużo łatwiejsza dla dzieci niż dla dorosłych. Najmłodsi bardzo szybko przyswajają wiedzę, łatwo zapamiętują i dzięki temu mogą stać się naturalnie dwujęzyczne, co stanowi wielką zaletę w kontekście rozwoju i umiejętności dziecka. Dwujęzyczność i jej zalety Osoba dwujęzyczna umie biegle posługiwać się dwoma językami, co oczywiście przekłada się na możliwość porozumiewania się z ludźmi z danego kraju. Poza tym osoba dwujęzyczna staje się dużo bardziej kreatywna i rozwija się szybciej od osoby mówiącej jednym językiem, a także ma szansę na lepsze poznanie kultury i historii kraju, z którego pochodzi dana mowa. Dzięki temu dziecko poszerza swoją wiedzę i rozwija się intelektualnie.

Jak nauczyć dziecko języka polskiego mieszkając zagranicą?

Nie da się ukryć, że dla rodziców mieszkających zagranicą (np. we Włoszech, w Europie, ale też na świecie) nauczanie swojego dziecka języka polskiego jest niełatwym i trudnym zadaniem. Znaczna część rodziców dba o to, aby w domu mówiono po polsku i żeby w ten sposób dzieci mogły przyswoić język polski. Niestety, często taka metoda bywa niewystarczająca. Część osób zapisuje również swoje dzieci na dodatkowe zajęcia, lub do szkół sobotnich. Ich wadą jest jednak fakt, że dziecko musi uczęszczać do takiej szkoły w weekend, co może bardzo zniechęcać do nauki. Dlatego warto rozważyć inny sposób nauki, jaki oferuje Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa online.

Polonijka – co oferuje?

Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa online jest wygodnym i elastycznym rozwiązaniem, dzięki któremu dziecko może uczyć się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Nauka odbywa się za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej, a każda lekcja opracowana jest zgodnie z programem polskiej szkoły podstawowej. Dzięki nauce w Polonijce dziecko może w znacznym stopniu poszerzyć swoje słownictwo, poznać gramatykę, ortografię, a także historię oraz kulturę Polski. Dzięki nauce w Polonijce każde dziecko ma również dostęp do webinariów, czyli lekcji online przeprowadzanych przez polskich nauczycieli. Organizowane są również lekcje w grupach, najczęściej liczących po 3 osoby, w trakcie których dziecko ćwiczy nad poprawną wymową oraz uzupełnia zdobytą wcześniej wiedzę. Nie czekaj i zapewnij swojemu dziecku polską edukację! Zapisz się już teraz!