Polskie zajęcia dla dzieci w Norwegii

Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła online skierowana do dzieci polonii w wieku od 5 do 15 lat.
Polskie nauczanie na emigracji to świetna okazja na zdobycie wiedzy o polskim kraju: jego historii, tradycjach, zwyczajach, a także geografii państwa. Uczniowie w polonijnej internetowej szkole realizują dużą część programu z polskiej szkoły podstawowej, na którym zostały oparte lekcje w Polonijce.
Pod koniec każdego tygodnia uczniowie Polonijki mają możliwość uczestnictwa w lekcjach online z polskim nauczycielem oraz programie “Kolega z ławki”, który umożliwia kontakt z dziećmi z całego świata. Nie tylko urozmaica to proces nauczania, ale także daje szansę poznania obcych kultur i obyczajów.

Nauka dzieci na emigracji w polonijnej szkole

Program edukacyjny Polonijki opiera się na podstawie programowej z polskiej szkoły podstawowej.
Nauczanie za granicą rozpoczyna się od klas 1-3. Na tym poziomie dzieci polonii uczęszczają na kształcenie zintegrowane łączące w sobie kilka dziedzin nauki. Uczą się na nich:
• pisania
• czytania
• mowy
• podstawowych działań matematycznych

Po ukończeniu pierwszego etapu nauka odbywa się w klasach 4-7, w których obowiązuje podział na konkretne przedmioty. Polskie zajęcia dla dzieci obejmują:
• język polski
• matematykę
• przyrodę
• historię i wiedzę o społeczeństwie

Nauczanie w polonijnej szkole odbywa się za pomocą Internetowej Platofmy Edukacyjnej. Wirtualna platforma umożliwia dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych, m.in.: scenariuszy lekcyjnych, testów online, multimedialnych prezentacji, interaktywnej tablicy, filmów edukacyjnych a także gier i zabaw, które są świetnym urozmaiceniem dla edukacji polonijnych dzieci.

Opis Norwegii

Norwegia jest państwem położonym w Europie Północnej z monarchią konstytucyjną. Stolicą kraju jest Oslo. Obszar państwa obejmuje północną i zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego. Norwegia graniczy głównie ze Szwecją, a także z Finlandią oraz Rosją.

Norwegia zaraz po Islandii jest najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Odkrycie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Północnego w latach 60. i 70. XX wieku, uczyniło Norwegię jednym z najbogatszych krajów świata.
Państwo ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł energetyczny. Prawie 99% wytwarzanej w Norwegii energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne).
Odwiedzając Norwegię warto zobaczyć:

• Lofoty
• Bryggen
• Twierdzę Akershus
• Park Vigelanda
• Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo
• Flamsbana
• Preikestolen
• Geirangerfjorden
• Atlantic Ocean Road
• Drogę Trolli

Polonia w Norwegii

Zgodnie z danymi statystycznymi w Norwegii mieszka obecnie ok. 97 tysięcy Polaków. Liczba ta stanowi 1,83% całego społeczeństwa – Polacy są w Norwegii największą mniejszością.
Oprócz polskiej ambasady w Oslo, na terenie kraju działają parafie oraz szkoły prowadzące msze i zajęcia w języka polskim .

Miasta w Norwegii, w których mieszkają Polacy
• Oslo
• Bergen
• Trondheim
• Stavanger