Polska szkoła dla dzieci w Norwegii

Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła online skierowana do dzieci polonii w wieku od 5 do 15 lat. Polskie nauczanie na emigracji to świetna okazja na zdobycie wiedzy o polskim kraju: jego historii, tradycjach, zwyczajach, a także geografii państwa. Uczniowie w polonijnej internetowej szkole realizują dużą część programu z polskiej szkoły podstawowej, na którym zostały oparte lekcje w Polonijce. Pod koniec każdego tygodnia uczniowie mają możliwość uczestnictwa w lekcjach online z polskim nauczycielem.

Nauka dzieci na emigracji w polonijnej szkole

Program edukacyjny Polonijki opiera się na podstawie programowej z polskiej szkoły podstawowej. Nauczanie za granicą rozpoczyna się od klas 1-3. Na tym poziomie dzieci polonii uczęszczają na kształcenie zintegrowane łączące w sobie kilka dziedzin nauki. Uczą się na nich: • pisania • czytania • mowy • podstawowych działań matematycznych Po ukończeniu pierwszego etapu nauka odbywa się w klasach 4-8, w których obowiązuje podział na konkretne przedmioty. Polskie zajęcia dla dzieci obejmują: • język polski • matematykę • przyrodę • historię i wiedzę o społeczeństwie Nauczanie w polonijnej szkole odbywa się za pomocą Internetowej Platofmy Edukacyjnej. Wirtualna platforma umożliwia dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych, m.in.: scenariuszy lekcyjnych, testów online, multimedialnych prezentacji, interaktywnej tablicy, filmów edukacyjnych a także gier i zabaw, które są świetnym urozmaiceniem dla edukacji polonijnych dzieci.

Opis Norwegii

Norwegia jest państwem położonym w Europie Północnej z monarchią konstytucyjną. Stolicą kraju jest Oslo. Obszar państwa obejmuje północną i zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego. Norwegia graniczy głównie ze Szwecją, a także z Finlandią oraz Rosją. Norwegia zaraz po Islandii jest najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Odkrycie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Północnego w latach 60. i 70. XX wieku, uczyniło Norwegię jednym z najbogatszych krajów świata. Państwo ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł energetyczny. Prawie 99% wytwarzanej w Norwegii energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne). Odwiedzając Norwegię warto zobaczyć: • Lofoty • Bryggen • Twierdzę Akershus • Park Vigelanda • Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo • Flamsbana • Preikestolen • Geirangerfjorden • Atlantic Ocean Road • Drogę Trolli

Polonia w Norwegii

Zgodnie z danymi statystycznymi w Norwegii mieszka obecnie ok. 97 tysięcy Polaków. Liczba ta stanowi 1,83% całego społeczeństwa – Polacy są w Norwegii największą mniejszością. Oprócz polskiej ambasady w Oslo, na terenie kraju działają parafie oraz szkoły prowadzące msze i zajęcia w języka polskim . Miasta w Norwegii, w których mieszkają Polacy • Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger