Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła on-line prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. PZPO to jednostka oświatowa, która koordynuje również inny projekt edukacyjny - Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Siedziba biura zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Szlak 20/7.
Uczniowie korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie są udostępniane scenariusze lekcyjne. Program został przygotowany przez kadrę polskich nauczycieli. Wszystkie lekcje są zgodne z polską podstawą programową dla danej klasy. Materiały są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, co sprawia, że nauka staje się przyjemna. Uczniowie mogą także korzystać z zajęć on-line z polskimi nauczycielami, jak również brać udział w spotkaniach integracyjnych. Prowadzone są Webinaria przedmiotowe dla całych klas. Raz w miesiącu organizowane są także lekcje w grupach 3/5-osobowych – tzw. Wideospotkania. Przez cały rok szkolny nad nauką uczniów czuwa Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, która wspiera rodziców i dziecko w całym procesie nauczania.
Cena zależy od pakietu, który zostanie wybrany.
  • Pakiet Na Start kosztuje 1119 zł (223 GBP, 259 EUR, 272 USD),
  • Pakiet Mini - 1750 zł (322 GBP, 375 EUR, 395 USD),
  • Pakiet Standard - 2999 zł (548 GBP, 640 EUR, 675 USD),
  • Pakiet Premium - 3999 zł (915 GBP, 1065 EUR, 1120 USD).
Pakiety różnią się ofertą usług edukacyjnych, np. liczbą przedmiotów, możliwością przystąpienia do egzaminu, dostępem do zajęć z nauczycielami.
Dane rodzica wymagane przy rejestracji to imię, adres e-mail i numer telefonu, który pozwala na kontakt naszych pracowników i nauczycieli z rodzicem. Dane dziecka wymagane przy rejestracji to imię, nazwisko i rok urodzenia. Podanie wieku dziecka pozwala na przyporządkowanie ucznia do właściwej klasy.