123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Najważniejsze informacje

Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła on-line prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. PZPO to jednostka oświatowa, która koordynuje również Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Siedziba biura zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Szlak 20/7.

Podstawową metodą nauczania w Polonijce są scenariusze lekcyjne opracowane przez kadrę naszych nauczycieli, które udostępnione zostały na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Scenariusze wzbogacone zostały o interaktywne ćwiczenia multimedialne, tak aby nauka nie była przykrym obowiązkiem, ale przede wszystkim zabawą. Uczniowie Polonijki mogą również korzystać z zajęć online prowadzonych przez naszych nauczycieli: webinariów i wideospotkań, czyli lekcji na żywo odbywających się odpowiednio w dużych i małych grupach. Nad nauką uczniów czuwa również Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, do której rodzice mogą zgłaszać trudności dziecka z danego przedmiotu.

Podstawowa kwota za rok nauki w Polonijce wynosi 2999zł (839 USD, 719 EUR, 629 GBP). Pragniemy, aby udział w naszej szkole był możliwy dla jak największej grupy młodych Polaków, mieszkających poza granicami Polski. Istnieje zatem możliwość skorzystania ze stałych rabatów: dla rodzeństw oraz zerówkowiczów, w wysokości odpowiednio 1500zł i 1000 zł (420 USD i 280 USD, 360 EUR i 240 EUR, 300 GBP i 200 GBP) oraz rabatów tymczasowych.

Tak, w każdym momencie można wypisać dziecko ze szkoły. W przypadku rezygnacji zwracamy koszty za niewykorzystane miesiące nauki. Na przykład, jeśli rezygnacja złożona została w październiku, dzielimy zapłaconą kwotę przez 10 miesięcy (2999zł : 10=299,9 zł ) i zwracamy pieniądze za okres: listopad-czerwiec (299,9 x 8= 2399,2 zł).

Dane rodzica wymagane przy rejestracji to: imię, numer telefonu i adres mailowy konieczne do kontaktu rodzica z naszymi pracownikami i nauczycielami.
Dane dziecka wymagane przy rejestracji: imię, nazwisko i wiek. Podanie roku urodzenia dziecka pozwala wysłać rodzicowi wersję demonstracyjną materiałów dopasowanych do jego wieku, czyli dać szansę na darmowe przetestowanie Internetowej Platformy Edukacyjnej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.