Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła on-line prowadzona przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. PZPO to jednostka oświatowa, która koordynuje również inny projekt edukacyjny - Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Siedziba biura zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Szlak 20/7.
Uczniowie korzystają z Internetowej Platformy Edukacyjnej, gdzie są udostępniane scenariusze lekcyjne przeznaczone na 36 tygodni nauki. Program został przygotowany przez kadrę polskich nauczycieli. Wszystkie lekcje są zgodne z polską podstawą programową dla danej klasy. Materiały są wzbogacone o interaktywne ćwiczenia multimedialne, co sprawia, że nauka staje się przyjemna. Uczniowie mogą także korzystać z zajęć on-line z polskimi nauczycielami. W weekendy prowadzone są Webinaria dla całych klas, które stanowią podsumowanie każdego tygodnia nauki. Raz w miesiącu organizowane są także lekcje w grupach 2-3 osobowych - tzw. Wideospotkania. Przez cały rok szkolny nad nauką uczniów czuwa Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna, do której rodzice mogą zgłaszać trudności dziecka z danego przedmiotu.
Cena zależy od pakietu, który zostanie wybrany. Pakiet Na Start kosztuje 1750 zł (359 GBP, 409 EUR, 469 EUR), Pakiet Mini - 2199 zł (459 GBP, 509 EUR, 590 USD), Pakiet Standard - 2999 zł (619 GBP, 699 EUR, 809 USD), Pakiet Premium - 4999 zł (1039 GBP, 1159 EUR, 1349 USD). Pakiety różnią się dostępem do usług edukacyjnych, które będą udostępnione, między innymi liczbą przedmiotów.
Tak, w każdym momencie można wypisać dziecko ze szkoły. W przypadku rezygnacji zwracamy koszty za niewykorzystane miesiące nauki. Na przykład, jeśli rezygnacja została złożona w październiku, dzielimy zapłaconą kwotę przez 10 miesięcy (1999 zł : 10 = 199,9 zł) i zwracamy pieniądze za okres od listopada do czerwca (199,9 zł x 8 = 1599,2 zł). W przypadku skorzystania z płatności ratalnej nie zwracamy wpłaconych pieniędzy.
Dane rodzica wymagane przy rejestracji to imię i adres e-mail. Nieobowiązkowe jest podanie numeru telefonu, jednak pozwala to na kontakt rodzica z naszymi pracownikami i nauczycielami. Dane dziecka wymagane przy rejestracji to imię, nazwisko i rok urodzenia. Podanie wieku dziecka pozwala na przyporządkowanie ucznia do właściwej klasy.