123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90

Nasi partnerzy

DobraPolskaSzkola.com – portal informacyjno – edukacyjny z Nowego Jorku skierowany do polonijnych rodziców i nauczycieli, animatorów kultury, promotorów nowoczesnej edukacji, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolnictwa zarówno w USA, jak i w innych krajach świata, w których zamieszkują Polacy. Portal poświęca bardzo wiele miejsca zagadnieniom dwujęzyczności i promowania komunikacji w ojczystym języku wśród polskich rodzin. Strona jest również platformą wymiany doświadczeń nie tylko osób związanych z edukacją, ale również polonijnych artystów, dziennikarzy i pomysłodawców lokalnych inicjatyw. Strona jest prowadzona w ramach Fundacji Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku.

Polska Szkoła Muzyczna w Londynie powstała we wrześniu 2017 roku. W ofercie szkoły znajduje się aż 7 sekcji muzycznych, a szkoła posiada dwie placówki w Londynie. Drzwi szkoły otwarte są dla wszystkich w każdym wieku. Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na www.psmlondyn.com

Pools Podium – „Scena Polska”  działa w Holandii od 1992 roku. Celem fundacji jest upowszechnianie szeroko pojętej kultury polskiej poprzez organizowanie w Holandii ambitnych imprez kulturalnych, zwłaszcza przedstawień teatralnych i pokazów filmowych, z udziałem najwybitniejszych polskich artystów. Od 1995 roku wydawane jest również pismo „Scena Polska”, aby rozwijać wrażliwość na kulturę i pielęgnować język polski. Zapraszamy na www.poolspodium.org

mgr Kamila Wilkosz (http://www.logopedalondyn.co.uk/ )- logopeda i nauczyciel. Od 10 lat prowadzi terapię mowy dzieci dwujęzycznych w Londynie. Pracuje w dwóch językach, polskim i angielskim.
Kieruje zespołem terapeutów „Target – Logopeda Londyn”, specjalizujących się w terapii dzieci dwujęzycznych z różnymi trudnościami, m.in. opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, autyzmem, dysleksją.
Pani Kamila jest logopedą z podwójnymi kwalifikacjami, uzyskanymi w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Prowadzi blog o zagadnieniach związanych z dwujęzyczną logopedią oraz fanpage na Facebooku oraz  konsultacje logopedyczne w systemie online dla rodzin dwujęzycznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.