Partnerzy

Fundacja Edukacji Polonijnej (https://polonia.edu.pl/ ) – powstała z inicjatywy szkół oraz organizacji polonijnych jako odpowiedź na rosnącą liczbę polskich dzieci wychowujących się poza ojczyzną. W szczególności skupia się na wspieraniu działań mających na celu wypracowanie korzystnych zmian prawnych, ułatwiających polonijnym dzieciom dostęp do nauki w polskim systemie nauczania. Fundacja udzielamy informacji na temat możliwych form edukacji dla dzieci Polaków przebywających na emigracji. Promuje używanie języka ojczystego wśród polskiej społeczności za granicą. Dąży do tego, by polskie dzieci przebywające za granicą, mogły uczyć się w swoim ojczystym języku.