123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90

polonijna szkoła podstawowa

Polonijka to kontynuacja projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus, z którego skorzystało już ponad 16 000 dzieci z całego świata!

Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu w dziedzinie edukacji doskonale rozumiemy, jak ważny jest kontakt polskich dzieci z krajem ojczystym i językiem polskim.

Polonijka powstała po to, aby dzieci z całego świata mogły uczyć się języka polskiego pomimo zmian wprowadzonych w polskim prawie oświatowym, które uniemożliwiają prowadzenie zapisów do projektu Libratus dla dzieci mieszkających za granicą.

Co zyskujecie korzystając z polonijki?

 • wygodne i elastyczne rozwiązanie,
 • dostęp do polskiej podstawy programowej,
 • indywidualne konto ucznia na Internetowej Platformie Edukacyjnej,
 • wszystkie materiały w jednym miejscu,
 • scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne wzbogacone barwnymi ilustracjami,
 • dostęp do atrakcyjnych filmików, a także multimedialnych prezentacji,
 • możliwość uczestnictwa w cotygodniowych lekcjach online – webinariach z polskimi nauczycielami
 • dostęp do rozwiązania, z którego skorzystało ponad 16 tys rodzin  – Polonijka działa na licencji Polskich Szkół Internetowych Libratus
 • gry i zabawy edukacyjne
 • motywację do nauki –  nagrody i niespodzianki za zrealizowane jednostki lekcyjne
 • kontakt z rówieśnikami dzięki programowi “kolega z ławki”
 • uczestnictwo w wielkiej społeczności edukacji polonijnej.

Nasi partnerzy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.