polskie nauczanie poza granicami

Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski

Udostępniane przez Polonijkę materiały dydaktyczne oparte o polską podstawę programową, pomagają rozbudowywać i ubogacać słownictwo, eliminować błędy gramatyczne, poprawiać składnię oraz płynność posługiwania się językiem polskim.

Czytane lektury oraz wiersze powiększają zasób słów i znacznie rozbudowują wyobraźnię językową, dzięki której używane przez dzieci wyrazy, konstrukcje i zwroty nie są jedynie wynikiem zapamiętanych schematów, ale również słowotwórczej inwencji dziecka, co jest następstwem prawidłowego i realnego rozumienia języka.

Nauka z Polonijką poszerza horyzonty, umożliwiając podjęcie studiów na uczelni wyższej w Polsce w przyszłości.