123, New Lenox Chicago, IL 60606
(123) 456-78-90
Nauka dla dzieci za granicą > Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka
Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka

Umiejętność komunikacji w dwóch językach stanie się atutem Twojego dziecka. Dwujęzyczność to nie tylko korzyści w postaci możliwości porozumienia się z większą ilością osób czy łatwości w znalezieniu pracy. To również przewaga w sposobie myślenia – umiejętność określenia jednego przedmiotu czy zjawiska dwoma słowami rozwija kreatywność i poszerza horyzonty. Osoby dwujęzyczne potrafią lepiej planować i myśleć abstrakcyjnie, co zdecydowanie ułatwia im naukę kolejnego języka. Dwujęzyczność wpływa pozytywnie na zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz potrzeb własnych, a także na podejmowane w związku z tym działania. Dwukulturowość wynikająca ze znajomości dwóch języków wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i jego emocjonalność; znajomość dwóch kultur i zwyczajów, z którymi są związane poszerza wiedzę z zakresu historii, geografii, literatury, muzyki czy kina, dzięki czemu myślenie osoby bilingwalnej jest bardziej różnorodne.


Zamieszczane na Interaktywnej Platformie Edukacyjnej scenariusze lekcyjne i repetytoria to materiały opracowywane przez nauczycieli, którzy są specjalistami w zakresie nauczania języka polskiego. Specjalnie dostosowane zadania pozwalają rozwinąć język, a ćwiczenia obejmujące materiał wzbogacają słownictwo. Dziecko nie tylko czyta i pisze, ale także aktywnie uczestniczy w cotygodniowych e-lekcjach z polskimi nauczycielami. Aktywne słuchanie oswaja z językiem, jego brzmieniem i charakterystycznymi dla języka zabiegami. Przyjazna forma i sprawdzone metody przekazywania wiedzy pozwalają w niedługim czasie przyswoić potrzebne informacje.
Pamiętaj, że decyzja o dwujęzyczności dziecka w dużym stopniu zależy od Ciebie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.