polskie nauczanie poza granicami

Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka

Umiejętność komunikacji w dwóch językach stanie się atutem Twojego dziecka. Dwujęzyczność to nie tylko korzyści w postaci możliwości porozumienia się z większą ilością osób czy łatwości w znalezieniu pracy. To również przewaga w sposobie myślenia – umiejętność określenia jednego przedmiotu czy zjawiska dwoma słowami rozwija kreatywność i poszerza horyzonty. Osoby dwujęzyczne potrafią lepiej planować i myśleć abstrakcyjnie, co zdecydowanie ułatwia im naukę kolejnego języka. Dwujęzyczność wpływa pozytywnie na zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz potrzeb własnych, a także na podejmowane w związku z tym działania. Dwukulturowość wynikająca ze znajomości dwóch języków wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i jego emocjonalność; znajomość dwóch kultur i zwyczajów, z którymi są związane poszerza wiedzę z zakresu historii, geografii, literatury, muzyki czy kina, dzięki czemu myślenie osoby bilingwalnej jest bardziej różnorodne. Zamieszczane na Interaktywnej Platformie Edukacyjnej scenariusze lekcyjne i repetytoria to materiały opracowywane przez nauczycieli, którzy są specjalistami w zakresie nauczania języka polskiego. Specjalnie dostosowane zadania pozwalają rozwinąć język, a ćwiczenia obejmujące materiał wzbogacają słownictwo. Dziecko nie tylko czyta i pisze, ale także aktywnie uczestniczy w cotygodniowych e-lekcjach z polskimi nauczycielami. Aktywne słuchanie oswaja z językiem, jego brzmieniem i charakterystycznymi dla języka zabiegami. Przyjazna forma i sprawdzone metody przekazywania wiedzy pozwalają w niedługim czasie przyswoić potrzebne informacje. Pamiętaj, że decyzja o dwujęzyczności dziecka w dużym stopniu zależy od Ciebie.