Webinaria

Cotygodniowe spotkania on-line z polskimi pedagogami umożliwiają komunikację pomiędzy uczniami a nauczycielem. Wirtualne zajęcia to dobra okazja do urozmaicenia formy kształcenia oraz podsumowania tygodnia nauki.
Podczas spotkań on-line dzieci widzą i słyszą nauczyciela, który wyświetla multimedialne prezentacje, zagadki i obrazki, omawiając zagadnienia z całego tygodnia nauki. Podczas zajęć uczniowie mogą komunikować się ze sobą oraz nauczycielem za pomocą dostępnego czatu.

W sytuacji gdy uczeń nie może uczestniczyć w transmitowanej na żywo lekcji lub chce zobaczyć ją ponownie, może odtworzyć ją na swoim koncie, na którym zostaje nagrane i zapisane każde spotkanie.