Jak zachęcić dziecko do rozwinięcia umiejętności języka polskiego?

Jak zachęcić dziecko do rozwinięcia umiejętności języka polskiego?

Dla wielu rodziców na emigracji utrzymanie więzi z Polską rodziną i kultywowanie polskich tradycji oraz wartości jest priorytetem. Jedną z tych cennych wartości jest język ojczysty. Ale jak skutecznie zachęcić dziecko mieszkające za granicą do rozwijania tej umiejętności? Poznajcie Polonijkę – innowacyjny projekt edukacyjny dla polskich dzieci, który sprawi, że nauka języka polskiego stanie się fascynującą przygodą!

Co to jest Polonijka?

Polonijka to szkoła internetowa dla polskich dzieci w wieku 5-15 lat, które mieszkają za granicą. Daje ona dostęp do interaktywnych materiałów, takich jak scenariusze lekcyjne, gry i zabawy edukacyjne, dostępne przez Platformę. Uczniowie uczestniczą w lekcjach online z polskimi nauczycielami, korzystając z elastycznego pakietu edukacyjnego dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb. W ramach Polonijki zapewniony jest także stały kontakt z językiem polskim, umożliwiający dzieciom rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych.

Dlaczego warto wybrać naukę w Polonijce?

Wybór Polonijki to decyzja, która przynosi wiele korzyści:

  • Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka, umożliwiając mu płynne porozumiewanie się i odkrywanie piękna polskiej literatury.
  • Pogłębiamy wiedzę naszych uczniów o Polsce, wprowadzając ich w historię, kulturę i tradycje naszego kraju.
  • Pomagamy w bezstresowym powrocie do kraju i polskiej szkoły, zapewniając kontynuację nauki na polskim poziomie.
  • Umożliwiamy realizowanie materiału z zakresu polskiej podstawy programowej, aby nasi uczniowie byli na bieżąco z polskim systemem edukacyjnym.
  • Zapewniamy nowoczesny i efektywny sposób nauczania, wykorzystując interaktywne narzędzia i innowacyjne metody dydaktyczne.
  • Oferujemy pakiety edukacyjne dopasowane do potrzeb dziecka, aby zapewnić indywidualne wsparcie i rozwój każdemu uczniowi.

Jak wygląda nauka w Polonijce?

W Polonijce program nauczania jest niezwykle elastyczny, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. W zależności od wybranego pakietu dziecko otrzymuje specjalnie przygotowany zestaw interaktywnych materiałów edukacyjnych, które są zgodne z polską podstawą programową. W przypadku pakietu „Polonijka na start” oferujemy ćwiczenia odpowiednie dla nauki języka polskiego jako obcego lub drugiego języka. Wszystkie te materiały są dostępne na naszej Internetowej Platformie Edukacyjnej, zapewniając łatwy dostęp i wygodę w nauce.

Pakiety edukacyjne

W Polonijce dostępne są cztery pakiety edukacyjne:

  • Pakiet na start – przygotowany specjalnie dla rodziców, którzy chcą nauczyć dziecko języka polskiego od podstaw. Pakiet zawiera m.in. scenariusze zajęć stworzone przez nauczyciela języka polskiego jako obcego i drugiego zawierające materiały audio i wideo, karty pracy utrwalające zdobytą wiedzę, czy możliwość dołączenia do webinarów z języka polskiego jako obcego.
  • Pakiet Mini – dzięki niemu zyskasz dostęp do przedmiotów z zakresu wiedzy o Polsce i znajomości języka polskiego, scenariusze zajęć z przedmiotów, możliwość dołączenia do comiesięcznych spotkań integracyjnych dla uczniów i wiele więcej!
  • Pakiet Standard – oferujący m.in. grupowye zajęcia on‑line z nauczycielami i dostęp do wszystkich przedmiotów zgodnych z polską podstawą programową.
  • Pakiet Premium – dający nieograniczone możliwości, indywidualne zajęcia z języka polskiego on-line z nauczycielami i możliwością realizowania materiału z wszystkich przedmiotów zgodnych z polską podstawą programową!

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej na temat pakietów! 

Nauka języka polskiego u dzieci jest niezwykle wartościowa, ponieważ rozwija w nich dwujęzyczność, co otwiera drzwi do szerszego zrozumienia świata i otaczającego ich społeczeństwa. Ponadto nauka języka ojczystego umacnia więzi emocjonalne i kulturowe z ojczyzną, umożliwiając dzieciom lepsze zrozumienie polskiej historii, tradycji i dziedzictwa. Biegła znajomość języka polskiego daje również dzieciom możliwość swobodnej komunikacji z rodziną, przyjaciółmi i społecznością polską, wzmacniając ich poczucie tożsamości i przynależności!