Czy mieszkając za granicą, warto uczyć dziecko języka polskiego?

Czy mieszkając za granicą, warto uczyć dziecko języka polskiego?

Czy mieszkając za granicą, warto uczyć dziecko języka polskiego?

Nauka języków przychodzi dzieciom zdecydowanie łatwiej niż dorosłym. Dzieci opanowują języki szybko i sprawnie, jeżeli tylko mają ku temu sprzyjające warunki. Badacze zajmujący się dwujęzycznością dodają, że dzieci stają się dwujęzyczne w sposób naturalny, gdy od wczesnych lat życia mają regularny kontakt z dwoma językami.

Jak dwujęzyczność wpływa na rozwój dziecka?

Dwujęzyczność to nie tylko umiejętność swobodnego porozumiewania się w dwóch językach. To także rozwój kreatywności i umiejętności planowania. Dwujęzyczność wpływa również na poprawę pamięci i koncentracji. Zalet jest zdecydowanie więcej. Przeprowadzone badania wykazują, że dzięki ulepszonym zdolnościom komunikacyjnym, dzieci dwujęzyczne rozwijają się znacznie szybciej niż dzieci, które posługują się tylko jednym językiem. Skuteczna nauka języka często bywa powiązana z poznawaniem kultury i kraju, z którymi związana jest dana mowa. Pozwala to na nabycie wiedzy geograficznej, historycznej czy kulturowej, a przez to poszerzenie wiedzy o świecie, rozwój intelektualny oraz inspiracje do działania.

Jakie są możliwości edukacji dla polskich dzieci?

Istnieje wiele możliwości przekazywania dzieciom języka. Większość rodziców dba, aby dzieci w domu posługiwały się językiem ojczystym. Często jednak jest to niewystarczające. Część rodziców decyduje się na udział dziecka w zajęciach dodatkowych jak np. szkoły sobotnie. Dzieci wychowywane w dwóch różnych środowiskach i kulturach, często mają problem z określeniem swojej przynależności. Początkowa niepewność w posługiwaniu się językiem ojczystym, który z konieczności schodzi na drugi plan, może być przyczyną frustracji dzieci. Pociechy często wstydzą się pomyłek i wpadek językowych, co może powodować blokadę i utrudniać porozumiewanie się z bliskimi osobami, które nie znają drugiego języka, np. z dziadkami. Wiele osób, które mieszkają za granicą, planuje lub rozważa swój powrót do ojczyzny. Duża część z nich nie jest wolna od obaw związanych z przystosowaniem swoich dzieci do nauki w polskiej szkole. Jakiś czas temu szerokim echem odbił się przypadek nastolatki, która wróciła do Polski z emigracji i nie potrafiła zrozumieć przekazywanej wiedzy na lekcji historii, nie znając słowa „powstanie”, z którym jak dotąd nigdy się nie spotkała. Rodzice obawiają się więc, że zmiana szkoły zagranicznej na polską oraz związane z nią różnice programowe, wychowawcze i środowiskowe odbiją się negatywnie na psychice dziecka. Warto wcześniej o tym pomyśleć i zadbać o wszechstronny rozwój dziecka, zapewniając mu polską edukację.

Jednym ze sposobów na naukę języka polskiego za granicą jest Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa. Polonijna szkoła online umożliwia dzieciom w wieku 5-15 lat realizację polskiej podstawy programowej oraz poznanie świata w języku polskim.

W jaki sposób Polonijka może pomóc Twojej rodzinie?

Polonijka znacznie wpływa na rozwój znajomości języka polskiego. Szkoła poszerza słownictwo; pozwala poznawać wyrażenia używane podczas lekcji matematyki, geografii czy pojęcia związane z nauką historii, a także słownictwo zwyczajowe związane np. z tradycją. Oprócz polskich nauczycieli realizujących z dziećmi polski program dydaktyczny, szkoła oferuje również wiele gier, zabaw oraz dodatkowych zajęć, które pomagają dziecku poznać i zrozumieć polską kulturę, tradycje i obyczaje. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w kształtowaniu i utrzymywaniu relacji z bliskimi mieszkającymi w Polsce. Nauka z Polonijką odbywa się za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej – innowacyjnego systemu przystosowanego do nauczania online. Dzięki temu rozwiązaniu, dzieci mogą realizować dane tematy i uczestniczyć w lekcjach w wybranej przez siebie, wolnej chwili. Świetnym rozwiązaniem jest także program „Kolega z ławki”, który dobiera w pary polonijne dzieci z różnych zakątków świata, umożliwiając im rozmowy, zabawę oraz wymianę doświadczeń w języku polskim. Fakt posiadania „polskiego kolegi” w wirtualnej ławce znacznie wpływa na motywację i chęć do nauki dziecka, co przekłada się na postępy osiągane w nauce języka. Polonijka to nie tylko pomocna dłoń dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy mogą kontaktować się z polskimi pedagogami lub wymieniać się doświadczeniami na Forum Polonijnej Społeczności i w efekcie jeszcze lepiej pomagać swojemu dziecku w poznawaniu języka polskiego.