Czy warto uczyć dziecko języka polskiego?

Czy warto uczyć dziecko języka polskiego?

Nauka języka przychodzi dzieciom łatwiej niż dorosłym. Najmłodsi uczą się języka bardzo szybko, jeżeli tylko mają ku temu odpowiednie warunki. Naukowcy zajmujący się badaniem dwujęzyczności dodają, że dzieci stają się dwujęzyczne naturalnie, gdy od wczesnych lat mają kontakt z dwoma językami.

Jaki wpływ na rozwój dziecka ma dwujęzyczność?

Dwujęzyczność to nie tylko umiejętność porozumiewania się w dwóch językach. To także dodatkowe korzyści wynikające ze znajomości dwóch języków. Dwujęzyczność rozwija kreatywność, poprawia pamięć i koncentrację, a dzieci dwujęzyczne rozwijają się szybciej niż dzieci mówiące jednym językiem, dzięki rozwiniętym zdolnościom komunikacyjnym. Nauka drugiego języka to również poznawanie kultury i kraju, z których wywodzi się dana mowa. Pozwala to na zdobycie pewnej wiedzy geograficznej, historycznej czy kulturowej, a przez to poszerzenie wiedzy o świecie i rozwój intelektualny.

Dwujęzyczność a powrót do kraju

Wiele osób mieszkających za granicą rozważa lub planuje powrót do Polski. Podczas dorastania w dwóch różnych środowiskach kulturowych, używanie języka ojczystego schodzi na drugi plan. Zdarzają się sytuacje, w których bywa to przyczyną niepewności w posługiwaniu się językiem ojczystym. Dzieci wstydzą się pomyłek i wpadek językowych, co może powodować blokadę i utrudniać porozumiewanie się z bliskimi osobami, które nie znają drugiego języka, np. z dziadkami. Wiele osób mieszkających za granicą rozważa lub planuje powrót do Polski. Rodzice często martwią się, że zmiana szkoły zagranicznej na polską oraz związane z nią różnice programowe odbiją się negatywnie na psychice dziecka. Warto wcześniej o tym pomyśleć i zadbać o wszechstronny rozwój dziecka, zapewniając mu naukę języka polskiego.

Jakie są możliwości edukacji dla polskich dzieci?

Jest wiele sposobów przekazywania dzieciom języka. Większość rodziców troszczy się, aby dzieci w domu posługiwały się językiem ojczystym. W wielu przypadkach bywa to jednak niewystarczające. Część rodziców zapisuje dziecko na zajęcia dodatkowe, jak np. szkoły sobotnie. Działają one jednak tylko w weekendy, co często zniechęca dzieci do nauki. Jednym ze sposobów na naukę języka polskiego za granicą jest również Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa. Jest to elastyczne i wygodne rozwiązanie, dostępne w każdym miejscu i o każdej porze.

W jaki sposób Polonijka może pomóc Twojej rodzinie?

Dzięki lekcjom opracowanym na podstawie programu z polskiej szkoły podstawowej, Polonijka rozwija znajomość języka polskiego oraz znacznie poszerza słownictwo. Polscy nauczyciele spotykają się z dziećmi raz w tygodniu na specjalnych zajęciach zwanych Webinariami.

Nauka w Polonijce odbywa się za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znaleźć można potrzebne materiały dydaktyczne, podręczniki, a także gry, zabawy czy filmy edukacyjne. Regularnie organizowane są także konkursy, w których dzieci mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię czy umiejętności plastyczne oraz zdobyć atrakcyjne nagrody. Dzięki interesującym treściom dziecko łatwo przyswaja wiedzę, łącząc naukę z zabawą.

Polonijka to nie tylko pomocna dłoń dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy mogą kontaktować się z polskimi pedagogami lub wymieniać się doświadczeniami na Forum Polonijnej Społeczności i w efekcie jeszcze lepiej pomagać swojemu dziecku w poznawaniu języka polskiego.